logo

Състоя се среща на Ученическите съвети

На 29-ти декември се проведе последната среща на Ученическите съвети за календарната 2020 година. Участниците обсъдиха организацията за информационна среща с ученици от средните училища и гимназии, която ще се проведе в края на месец януари и ще цели приобщаването на нови представители. В началото на новата година Ученическите съвети ще се свържат с директорите на учебните заведения, за да представят своята концепция, свързана с развитието на идеята за Младежки съвет. Заедно с това се реши да бъдат изпратени и първите изготвени материали от съветите – примерна организационна структура на Ученическите съвети и практически насоки за работа в електронна среда. Бяха коментирани и дългосрочните цели, върху които ще се работи през предстоящата календарна година.

Срещите на Ученическите съвети се реализират като част от проекта „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.


Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.