logo

Проведе се месечната среща на Ученическите съвети

И тази година започна с огромен младежки ентусиазъм и свежи идеи от Ученическите съвети в град Пловдив. На 9-ти януари се проведе първата им среща за календарната година. Тя стартира с предвидените месечни изказвания на представителите на 2 от членуващите в общността пловдивски гимназии – ПГАСГ „Арх. Камен Петков“ и МГ „Акад. Кирил Попов“. Бяха представени конкретни проблеми в училищната общност, след което се формираха общи идеи за тяхното преодоляване от останалите участници. Отново се коментираха резултатите от проведения благотворителен коледен базар от ЕГ „Иван Вазов“ и се постави темата за благотворителността като част от дейностите и функциите на Ученическия съвет. Основен момент беше съставянето на план за организацията на онлайн информационна среща с представители на средните училища и гимназии в град Пловдив, която ще се проведе на 23-ти януари. Заседанието завърши с предложение за изграждането на структура на създадената общност и провеждането на избори за председател, заместник-председатели, секретар и др.

            Срещите на Ученическите съвети се реализират като част от проекта „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.