logo

Участниците в „Творческо ателие за личностно развитие“ съставиха своите лични цели за 2021 година

На 10-ти януари стартира 3-месечното обучение за младежи „Творческо ателие за личностно развитие“. Участниците започнаха с интерактивно творческо представяне и запознаване с останалите от групата. Основната цел на занятието беше свързана с поставянето на лични цели за 2021 г., които бяха изразени чрез креативни арт методи. Обучител е Геника Байчева, която има богат опит в сферата на арт терапията, различните интерактивни методи на образование, работата с младежи и преподаватели.

Дейността се реализира като част от проекта „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.