logo

„Хакни времето“ – как да управляваме един от най-ценните ресурси

На 15-ти януари се проведе онлайн събитието „Хакни времето“. По време на него младежките работници представиха бързи стъпки и хитринки, с чиято помощ младите хора да придобият умения за по-ефективно управление на времето си.

То е един от най-ценните ни ресурси. Не можем да го складираме на сигурно място, нито да го използваме, когато решим. Не можем да го върнем или да го закупим от някой магазин. Именно за това правилното му разпределение е от изключително значение за нашия успех в личен и професионален план.

Дейността се реализира като част от проекта „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

 

 

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.