logo

Себеизразяване с помощта на различни арт методи по време на второто занятие за „Творческо ателие за личностно развитие“

На 17-ти януари се проведе втората среща на участниците в „Творческо ателие за личностно развитие“. Те постепенно започнаха да навлизат в същността на себеизразяването с помощта на различни арт методи като средство за самоусъвършенстване и развитие. Изследваха своето разбиране за „малки“ и „големи“ неща в живота си, очертаваха макар и незабележимите на пръв поглед връзки между своите вътрешни убеждения и предметите в дома си. Младежите преминаха и през метода на творческо писане, включващ словото като един от начините за личностна изява.

Дейността се реализира като част от проекта „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.