logo

Участие в онлайн фокус група „Менторство и бъдеще“

Част от образователния екип на ОП „Младежки център Пловдив’’ се включи в онлайн фокус група "Менторство и бъдеще", организирана от Асоциация „Голям брат, голяма сестра - България" на 22.01.2021 г. Целта на срещата беше да се разбере повече за нагласите и вижданията на участниците към менторството като подкрепа на младежи в неравностойно положение. 

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.