logo

Среща във връзка с Европейската конвенция за младежка работа на участниците от младежките центрове със „Знак за качество“ към Съвета на Европа

Част от екипа на ОП „Младежки център Пловдив“ се включи в две поредни срещи, организирани от Съвета на Европа. В тях взеха участие представители на младежките центрове със „Знак за качество“, които бяха част от провелата се в  периода 7-10-ти декември, 2020 година Европейска конвенция за младежка работа. През първия ден участниците споделиха своите впечатления и обратна връзка от декемврийското събитие, както и текущите планове на национално, регионално и местно ниво във връзка с конвенцията. Тема на втория ден бе ролята на младежките центрове в изпълнението на програмата за работа с младите хора.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.