logo

Поредицата за деца и родители представи темата за добрината

През месец януари бе излъчена третата серия от поредицата за деца и родители – „Добродетелите в нас“. Темата бе Добрина, а героите в поучителната история Благодара и Велислава ни показаха нейната огромна трансформираща сила – да проявяваш любов, без да очакваш нещо в замяна, да помагаш на тези, които имат нужда и да се поставяш на тяхно място преди да критикуваш чуждите постъпки. В рубриката „Да творим заедно“ бяха представени интересни приложни дейности, с които семействата да творят заедно и да се забавляват.

Поредицата се реализира като част от проекта „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.