logo

Проведе се информационна среща „Време е за Младежки съвет в Пловдив“

Нестихващият младежки ентусиазъм в град Пловдив е причината представители на Ученическите съвети от 11 пловдивски гимназии, заедно с образователния екип на Младежки център Пловдив, да организират онлайн информационна среща, посветена на възможните начини за функциониране на Младежки съвет в града ни. Събитието се проведе на 23-ти януари от 11.00 ч. в онлайн платформата Zoom и привлече огромен интерес. Темата за ученическото самоуправление даде старт на срещата и провокира участниците да разкрият повече за възможностите, до които искат да се докоснат. Модераторите опровергаха младежкото вярване „това не е за мен’’, като представиха Ученическия съвет като едно свободно пространство, в което всеки може да намери своето място и да реализира идеите си. Основната цел на срещата бе да разкрие какъв е пътят след формиране на училищни общности, а именно създаването на Младежки съвет в град Пловдив. Освен това бяха представени  предстоящи обучения и събития от образователния екип на Младежки център Пловдив, в които присъстващите младежи имат възможността да вземат участие.

 

Срещата се реализира като част от проекта „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.