logo

Образователният екип премина обучение с гост-лектор Михаил Стефанов

Образователният екип на ОП „Младежки център Пловдив’’ премина през обучение на тема „Умения за презентиране в онлайн среда’’ с гост-лектор Михаил Стефанов. Той е консултант и обучител по стратегически, публични и междуличностни комуникации с над 13-годишен опит и мисия да подкрепя лидери и екипи да постигат още по-забележителни резултати чрез въздействащи комуникации на всички нива. Засегнатите теми бяха това как да се подобри начина на презентиране, какви стратегии и методи да се използват по време на онлайн обучения и как да се привлече вниманието на аудиторията.

Обучението на екипа се реализира като част от проекта „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.