logo

Проведе се онлайн събитието „Хакни времето – част 2“

Втората част на онлайн обучението за управление на времето се проведе на 26 януари 2021 година от 17:00 часа. По време на него младежките работници представиха още няколко хитринки за определяне и приоритизиране на целите, връзката между правилното разпределяне на времето и енергията ни през деня, „спешните“ и „важните“ задачи и с кои от тях да започнем. Една от ключовите теми бе и „добрите“ и „лоши“ навици и тяхната роля в ежедневието на младите хора.

Срещата се реализира като част от проекта „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.