logo

Участие във форум „Национална мрежа на младежките центрове – обзор и перспективи“

На 27-ми януари се проведе онлайн форум „Националната мрежа на младежките центрове – обзор и перспективи“. В срещата взеха участие заместник-министърът на Министерство на младежта и спорта, представители на Министерство на образованието и науката, на Национално координационно звено към МС, заместник-кметове, както и ръководните и изпълнителните екипи на младежките центрове. Целта на провелата се среща бе обмяна на опит и добри практики между участниците.

Националната мрежа функционира от 2016 година и обединява центровете изградени в градовете Добрич, Враца, Стара Загора и Пловдив. Основните цели на мрежата са изграждането на единен стандарт за младежка работа, утвърждаване на професията „младежки работник“, разширяване обхвата на дейност на младежките центрове, повишаване възможностите за гражданско участие на младите хора, както и създаване на сътрудничество на национално и международно ниво. През изминалата 2020 година общините Бургас, Габрово, Монтана и Перник получиха одобрение за изграждането на нови младежки центрове по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и  подобрено включване на уязвими групи“, изпълнявана от Министерство на образованието и науката с подкрепата на ФМ на ЕИП 2014-2021 г. По същата програма е осигурено финансиране за надграждане на дейностите на съществуващите до момента четири центъра.

 

 

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.