logo

Представители на седем учебни заведения се присъединиха към Ученическите съвети в град Пловдив

Процесът по разширяване на общността от Ученически съвети продължава да привлича все повече съмишленици. След провеждането на информационната среща „Време е за Младежки съвет в Пловдив“  към нея се присъединиха представители на 7 учебни заведения в града. В тази връзка на 30-ти януари се проведе извънредна месечна среща, в която дискусията бе насочена към анализирането на резултатите от събитието и планиране на начина, по който новите членове ще се присъединят към общността. Така бе взето решение да се проведе среща с тях, в която да бъдат запознати с основните принципи и организационни дейности на групата и да се стартира процесът по запознаване и сплотяване. Коментира се и идеята за предприемането на срещи с директори и педагогически съветници на средните училища в град Пловдив, с които да се установи бъдещо сътрудничество. Точка от дневния ред беше и установяването на контакти с Ученически съвети и младежки организации от други градове. Състави се формуляр за набиране на идеи, които да оформят календара с предстоящи дейности.

            Срещите на Ученическите съвети се реализират като част от проекта „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.