logo

Емоциите като тема в „Творческо ателие за личностно развитие“

И тазседмичното занятие на групата по „Творческо ателие за личностно развитие“ провокира младежите да потърсят скритото в съзнанието, мислите, чувствата си. Пътят към себепознанието този път премина през темата за емоциите. Участниците се опитаха да погледнат как изглеждат те, каква е тяхната форма, цвят, символ и значение, каква е връзката им с околния свят, близките, миналото и настоящето.Всичко това представиха в мандала, в която позиционираха какво е влиянието на идентифицираната емоция в тяхното ежедневие и каква част от него заема.

Дейността се реализира като част от проекта „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.