logo

Онлайн обучение „Как да се справим с прегарянето и тревожността?“

Между 29 - 31-ви януари, в три поредни дни, се проведе онлайн обучение на тема „Как да се справим с прегарянето и тревожността“, насочено към педагози, социални работници, психолози и педагогически съветници.

В обучението се включиха 22-ма  участници, предствители от различни образователни и социални интитуции от Пловдив и региона.

Обучението беше с практическа насоченост и ползвайки различни експресивни методи на групова и индивидуална работа, даде възможност на участниците да изпробват различни техники за овладяване на професионалния стрес и превенция на прегарянето, както и методи за овладяване и контрол на тревожността.

Участниците създоха арт-терапертични творби, тренираха различни анти-стрес умения и изградиха своя лична аптечка на емоциоланото здраве и подкрепа.

 Обучението се реализира като част от проекта „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.