logo

Представяне на новите членове на Ученическите съвети

На 6-ти февруари се проведе среща с новите членове на Ученическите съвети, които бяха въведени в духа на младежката общност. Всеки един от тях допринесе по свой уникален начин за развитието на общата идея и сподели мотивацията за участието си. Те се запознаха с това как протича едно заседание на съветите, какви са целите и бъдещите планове. Бяха представени особеностите на отделните училищни среди - техните проблеми и потребности.

Срещите на Ученическите съвети се реализират като част от проекта „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.