logo

Проведе се четвъртото занятие на групата по „Творческо ателие за личностно развитие“

Четвъртото занятие на групата по „Творческо ателие за личностно развитие“ пренесе участниците отвъд съзнанието и реалността, като постави въпроса „Как да се справим със стреса, напрежението и тревогите в ежедневието си?“. За да си отговорят на този въпрос, младежите се докоснаха до още един от творческите методи на арттерапията, при който изразиха какви теми, чувства и цветове се появяват пред тях на фона на природни звуци и явления.

Те се освободиха от съзнанието си и се отдадоха на спонтанността, оставяйки ръката им сама да очертава, рисува и изразява. Освен това изработиха своя кукла, която да поеме натрупаните тревоги и притеснения, появили се на белия лист. Показаните техники дадоха възможност на всеки да наблюдава себе си и да достигне до най-дълбоките кътчета на вътрешния си „Аз“.

Дейността се реализира като част от проекта „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.