logo

Как да направим онлайн обученията ангажиращи и вдъхновяващи?

В периода 6-7-ми февруари се проведе събитието „Как да направим онлайн обученията ангажиращи и вдъхновяващи?“. То бе насочено към преподаватели, социални работници, педагогически съветници и хора, чиято работа им налага да предават своите знания през екраните на мониторите.

 Обучителят Геника Байчева представи полезни методи и стратегии за по-успешна работа в онлайн среда, платформите, които участниците биха могли да използват и полезни съвети, които да им помогнат в нелеката задача, пред която са изправени. Всички заедно търсиха отговори на следните въпроси: как да останат свързани с групата и да вдъхновяват участниците да се ангажират със съдържанието, как да избегнат пасивността и умората от онлайн срещите, как да бъдат представени активности, които са предназначени за жив контакт в онлайн среда, как да получат изчерпателна обратна връзка и други.

Обучението се реализира като част от проекта „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.