logo

Проведе се среща на Националната мрежа на младежките центрове

На 09.02.2021 година се състоя среща на Националната мрежа на младежките центрове, в която се включиха центровете от Пловдив, Добрич, Враца и Стара Загора, както и новоизграждащите се в Габрово, Монтана, Перник и Бургас. Обсъдиха се съвместните проектни дейности, както и визията, мисията и целите на мрежата. Идеята, около която НММЦ се обедини е това да се развиват младежките политики на територията на всички населени места.

Сформиралата се работна група, подкрепена от Програмния оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, ще разработят стратегическите приоритети на Националната мрежа на младежките центрове за следващите няколко години. Предвижда се и актуализиране на Договора за съдружничество в рамките на мрежата и приемането на четирите новоизграждащи се центъра.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.