logo

Среща между екипите на младежките центрове и представители на неправителствени организации, работещи в областта на социалното включване

На 11-и февруари 2021 г. се състоя среща между екипите на младежките центрове и представители на неправителствени организации, работещи в областта на социалното включване, организирана от Централно координационно звено към Министерски съвет. В двучасовия форум участва и програмния оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“.

В рамките на срещата представителите споделиха своя опит и експертиза, обмениха се идеи и добри практики за работа с общности. Част от обсъжданите теми бяха: ефективно включване на младежи от уязвими групи в дейностите на центровете, работещи практики и грешки, които да бъдат избегнати, съотношение между дейности в центровете и работа на терен, работа с различни групи младежи и други.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.