logo

Проведоха се срещи с ръководствата на средни училища и гимназии в град Пловдив

В периода февруари-март образователният екип на ОП „Младежки център Пловдив“ стартира провеждането на срещи с ръководствата на средните училища и гимназии в град Пловдив. Координацията между учебните заведения и съвместната работа с тях са предпоставка за  успешното развитие на младежката общност.

Проучването на потребностите и нуждите на учениците и преподавателите е водещ елемент при планирането на бъдещите дейности на центъра. В тази връзка се коментираха възможностите за бъдещо сътрудничество при организацията на предстоящи събития, улесняване достъпа на информация до всички младежи и преподаватели, стартиране на информационни срещи в училищата. Проучването целеше да установи и броя на представителите от уязвими групи, с които медиаторите на центъра да осъществят контакт.

Срещите се реализират като част от проекта „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“.

Информационните срещи са част от проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.