logo

Проведе се онлайн пресконференция във връзка с изграждането на младежки център в град Бургас

На 12.02.2021 г. се проведе онлайн откриваща пресконференция по проект „Създаване на Младежки международен център Бургас“, в която част от екипа на ОП „Младежки център Пловдив’’ взе участие.

Представиха се предстоящите неформални дейности и графикът, по който те ще се изпълняват от новосъздадения Младежки център.  Проектът ще бъде с продължителност 3,5 години, а партньор на Община Бургас в проекта ще е Община Рейкявик, Исландия, което ще насърчи международното сътрудничество и обмена на добри практики между Младежките центрове в двете държави.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.