logo

Проведе се месечната среща на Ученическите съвети

Ученическото самоуправление е не само идея, но и мисия, в която всеки ученик влага свой нюанс и оставя следа в развитието на младежкото пространство.

И на тазмесечното заседание на Ученическите съвети участниците показаха своята уникалност, но заедно с това за пореден път доказаха своята екипност и сплотеност около общата цел. Коментираха се предложения за събития и дейности на общността, които да се осъществят до края на учебната година. Бяха представени резултатите от срещите, проведени с ръководствата на средните училища в град Пловдив. Младежите се обединиха около идеята да преминат през едномесечен обучителен етап, състоящ се от 3 модула, който цели да засегне темите за лидерството, работата в екип и смисъла на ученическото самоуправление. Заедно с това беше решено да се стартира процедура по избор на председател и заместник-председатели на общността, която да бъде последвана от официално учредяване на младежката общност.

Срещите на Ученическите съвети се реализират като част от проекта „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.