logo

„Да обичаш себе си“ бе посланието на творческото ателие за тази седмица

В духа на любовта се пренесе и тазседмичното занятие на „Творческото ателие за личностно развитие“, в което участниците изследваха каква е необходимостта от това да обичаш себе си. Те изработиха своето „Дърво на утвържденията“, чиито клони и листа бяха способностите, постиженията, уменията и качествата, които обичат в себе си. Заедно с това направиха подарък за себе си, чиято изработка беше напълно свободна и лично избираема откъм материали, идеи и значение. Любовта към самия себе си всъщност се оказа един от основните фактори за себепознание и личностно израстване.

Дейността се реализира като част от проекта „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.