logo

Приключения по поречието на река Инд и Ганг

На 17-ти февруари се проведе онлайн събитието „По поречието на Инд и Ганг“, част от поредицата на ОП „Младежки център Пловдив“ – „Паспорт от приключения“.

По време на първото събитие участниците се отправиха на виртуално пътешествие по поречието на реките Инд и Ганг. „Плаваха с лодка“ по повърхността на митове и легенди, любопитни факти, занаяти и изкуства, свързани със страните, през които преминават двете реки. Младежките работници Калина Дамянова и Весела Стоянова бяха подготвили забавни игри и загадки в приключенския дух на събитието, с помощта на които младежите да придобият нови знания по интересен и интерактивен начин.

Онлайн дейността се реализира като част от проекта „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.