logo

Скритата магия в храната

На 19-и февруари (петък) се проведе онлайн събитието „Скритата магия в храната“. По време на него тема на разговор бе как готвенето е променило човечеството във времето. Шеф Ралица Ангелова разказа за техниката „ДА готвиш с любов“.

А чрез видео с демонстрация показа, какво всъщност се случва, когато не влагаме частичка от сърцето си в храната, която приготвяме. Марияна Секулова, младежки работник в ОП „Младежки център Пловдив“, разказа за значението на водата в човешкия организъм и колко важна е тя за нашето добро здравословно състояние.

Дейността се реализира като част от проекта „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.