logo

Работна среща на центровете със „Знак за качество“ към Съвета на Европа, участвали в ЕКМР

Представители на Международната мрежа на младежките центрове със „Знак за качество“ към Съвета на Европа участваха във втора последваща среща във връзка с провелата се през декември 3-та Европейска конвенция за младежка работа (ЕКМР).
Екипите дадоха своята обратна връзка относно текущите планове на национално и местно ниво, приоритетите и намеренията на делегациите и ролята на центровете. Тема на разговор бе и начинът на работа и сътрудничество между участниците в мрежата, както и подкрепата, която получават от Съвета на Европа.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.