logo

Младежки съвет Пловдив избра своя първи председател

През месец януари се проведе срещата „Време е за младежки съвет в Пловдив“.
В нея взеха участие ученици и студенти от 15 учебни заведения, които дискутираха нуждата за създаване и развитие на такава общност в града ни, която да работи по посока на младежкото участие и овластяване.
На 24 февруари след активна информационна кампания сред младите хора в града ни бе даден старт на
„Младежки съвет Пловдив“.
Проведоха се и първите избори за председател на новоучредената структура.
Петя Боекова – ученичка от 11 клас в Хуманитарна гимназия "Св. св. Кирил и Методий" -
Пловдив, пое ръководството на Младежки съвет Пловдив.
Нейни заместници са –Виктория Монева, Димитър Даскалов и Теодора Топорова.
Поздравления на всеки един от тях!

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.