logo

Любовта и нейната способност да стопява разстоянието между хората

През месец февруари се излъчи четвъртата серия от поредицата за деца и родители- „Добродетелите в нас“.
В нея отправихме поглед към Любовта и нейната изключителна способност да стопява разстоянието между хората. Поредицата предоставя споделен пространство и идеи на родителите да прекарват пълноценно време със своите деца,опознавайки ценностите и добродетелите.
Това се случва под формата на видеа с приказни истории, приложни дейности и игри, чрез които се разглеждат темите за човешките добродетели.
Поредицата се реализира като част от проекта „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма
„Местно развитие,намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.