logo

Комуникацията като ключов инструмент – „Творческо ателие за личностно развитие“

Тази седмица в обектива на участниците от „Творческо ателие за личностно развитие“ попадна един ключов инструмент, без който не би било възможно човешкото съществуване – комуникацията.
Те отново стартираха занятието, представяйки личната си нагласа и състояние от последните дни, този път обаче с избрана от тях песен.Разнообразната палитра от тонове изпълни онлайн пространството и за пореден път доказа уникалността на всеки.
Водещата тема на разговор се насочи към търсенето на отговори на три въпроса:
Какво в комуникацята си биха искали да променят?
Какво биха желали да постигнат в бъдеще?
Кои от уменията си ще запазят?
Работейки по групи, младежите откриха своите общи, но и различни страни, поставиха си общи цели, които да постигнат в стремежа си към успешна комуникация. Дейността се реализира като част от проекта
„Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.