logo

"Как да се справим с прегарянето и тревожността?" - нов семинар

След големия интерес по темата „Как да се справим с прегарянето и тревожността?“ на 6 и 7 март се проведе втори семинар, воден от обучителя Геника Байчева. В наши дни темата за стреса е особено актуална и желанието да се намерят практически подходи, които да ни помогнат да се справим с него  е все по-търсена.

В рамките на два дни участниците имаха възможността да  работят с методи за преодоляване на тревожността, инструменти за овладяване на стреса, както и да разберат какво е това „Аптечка за емоционално здраве“. В семинара се включиха педагози, социални работници, психолози, студенти и професионалисти, работещи с деца и младежи.  

Събитието се проведе като част от дейността на проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014- 2021 г.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.