logo

Финален уебинар на дългосрочното обучение за екипите със „Знак за качество“ към Съвета на Европа – е-обучение

Изключително щастливи сме да споделим, че младежките работници и медиатори на ОП „Младежки център Пловдив“ успешно преминаха през първия етап на дългосрочното онлайн обучение към Съвета на Европа. То бе предназначено за образователните екипа на центровете удостоени със „Знак за качество“. Началото му бе поставено през лятото на 2020 година и продължи осем месеца. Част от темите, през които преминаха бяха образование по човешки права, учене чрез преживяване, принципи на неформалното образование, методи и методология, както и начините за съставяне на неформална дейност или дългосрочна програма за работа с младежи. Освен да черпят информация от предоставените им материали, екипа участва и в ежемесечни уебинари, по време на които имаха възможност практически да упражнят наученото и да се допитат до обучителите и експертите на Съвета на Европа.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.