logo

Трета последваща среща след Европейската конвенция за младежка работа

На 25 март се проведе третата среща с представителите на центровете със „Знак за качество“ към Съвета на Европа, които бяха включени в Европейската конвенция за младежка работа. По време на нея участниците споделиха за постигнатия напредък на национално и местно ниво във връзка с изпълнението на Европейската програма за младежка работа, обсъдиха се и последващите стъпки, които възнамеряват да предприемат. Предварително всеки център бе изпратил информация за случващото се в страната му, въздействието на пандемията и начинът им за справяне с възникналите трудности. Споделянето на добри практики, подкрепа и съвместна работа е една от основните цели на Международната мрежа на младежките центрове със „Знак за качество“.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.