logo

Среща със Съвета на Европа и Европейската младежка фондация

На 26 март се проведе уебинар, специално предназначен за Международната мрежа на младежките центрове със „Знак за качество“ към Съвета на Европа. По време на нея участниците на центровете се запознаха по-детайлно с Европейската младежка фондация и възможностите, които тя предлага. Всеки представител разказа за мисията на своята организация, както и как биват подкрепяни младежките проекти и инициативи. Присъстващите в онлайн срещата бяха разпределени по групи, където имаха възможността да споделят своите очаквания и нагласи, да задават въпроси и обсъждат начините за съвместна подкрепа.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.