logo

„Млад икономист“ – начало на второто издание на програмата за финансова грамотност на младежи

На 26.04, от 18:30 ч. се постави началото на второто издание на обучителната програма „Млад икономист" насочено към финансовата грамотност на младите хора.

Опознавателната среща с младежи от Пловдив и региона (Стамболийски, Хисаря и Община Марица) на възраст 15-29 години се проведе с цел запознаване на участниците, споделяне на очаквания, нагласи и цели, както и да се предостави информация за предстоящите онлайн занятия.

В продължение на три месеца новата група от „млади икономисти“ ще преминат през серия от шест обучителни модула, в които ще се докоснат до едно от уменията на новото време – финансовата грамотност. През следващите занятия младежите ще имат възможността да научат повече за това как да управляват ефективно своите средства, в какво да инвестират своите спестявания, как да се предпазят от „капани“ при теглене на кредит, коя е първопричината за личния и финансовия успех, както и още много други теми.

Второто издание на обучителната програма "Млад икономист" се реализира като част от проекта "Младежки център Пловдив - мощен фактор за местно развитие" по програма "Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи", финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.