logo

Обучение „От екипа за екипа“ на тема безопасен интернет

Марияна Секулова и Весела Стоянова проведоха обучение подготвено от екипа за екипа, целящо да въведе останалата част от младежките работници и медиатори в темата за безопасния интернет. Как младите хора да научат повече за рисковете, които се крият в дигиталния свят и по какъв начин могат да ги избегнат, бе една част от обучителната програма. Чрез лично преживяване участниците се докоснаха до методите, които използват колегите им по време на дейности насочени към тази тема, както и начините, чрез който представят информацията пред деца, младежи и преподаватели.

Като естествено продължение на работата на екипа по темата бе и разработването на наръчник по Дигитално-медийна грамотност, който скоро ще бъде отпечатан и се реализира като част от проекта "Младежки център Пловдив - мощен фактор за местно развитие" по програма "Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи", финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.