logo

Единствен по рода си форум събира ученически съвети от цялата страна

W’ekr’eiuf id;fwm,dl.ekre
Що е то?

На 7, 8 и 9 май ще се състои Национален онлайн форум за ученическо самоуправление. Събитието събира ученически съвети от цялата страна в онлайн среда, за да споделят опит и да обменят идеи. Домакини на събитието са ЕГ “Иван Вазов” - гр. Пловдив и Младежки съвет Пловдив. Събитието е под патронажа на Регионално управление на образованието Пловдив.

Ученици от Национална търговска гимназия - гр. Пловдив, Езикова гимназия “Иван Вазов”-Пловдив и Национална гимназия за древни езици и култури “Свети Константин-Кирил Философ” - гр. София ще представят структурата и дейността на ученическите си съвети.

Това е първото от серия събития, имащи за цел да обрисуват контекста на ученическото самоуправление в страната ни и да положат в него конкретни примери и проблеми.

Програмата на форума, през разкази от практиката на успешни ученически съвети, исторически и юридически погледи към темата, има за цел едно - да посочи смисъла в динамиката на практиката на ученическите съвети, да представи част от механизмите на мотивация и работа досега. А колкото повече поводи имаме да осмисляме дейността си, толкова повече ще се развива тя...

В събитието ще вземат участие експерти, директори, учители, педагогически съветници, училищни психолози и ученици от цялата страна. Те ще научат повече за добрите практики в областта на ученическото самоуправление, за историческото развитие на ученическите и младежките организации в България и ще участват в дискусии и разговори по темата.

Линк за РЕГИСТРАЦИЯ:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFJ4TAUYacTcxCCi6TO9nxRi6-SR5X3FoWoTa51ellUVVPrQ/viewform  

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.