logo

Ученическо самоуправление – направи си сам!

Тази събота (13.03) в ОП „Младежки център Пловдив“ се проведе събитие на тема „Ученическо самоуправление – направи си сам!“, в което взеха участие представители на „Младежки съвет Пловдив“ и на други средни училища и гимназии, проявили интерес към темата!

Те преминаха през две обучителни сесии, свързани с предизвикателството да работиш в екип и тайните на успешното лидерство. В последната част от програмата се проведе дискусия на тема: „Значение и роля на ученическото самоуправление в развитието на училищната и младежката общност“.

Преминалите обучението младежи придобиха знания и умения, обмениха опит и добри практики, съпоставиха различни гледни точки и допълниха с нови идеи визията на всеки Ученически съвет. Младежкият ентусиазъм завладя цялото пространство и доказа за пореден път готовността на всеки да пренесе мисията за активно младежко общество в своето училище.

Събитието е част от проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.