logo

Отбелязване на международен ден на ромите

На 8-ми април проведохме онлайн събитие, посветено на Международния ден на ромите. Участниците имаха възможността да се докоснат до традициите, бита, културата и корените на най-голямата малцинствена общност в Европа с помощта на няколко интерактивни игри и дискусия.

Нашият специален гост бе Мария Атанасова– ромски активист с опит в доброволчеството и социалната работа. Тя ни разказа повече за своето семейство и приятели, за образованието си у нас и в чужбина, за своите интереси и мечти.  Срещата с носителката на награда „Млад европеец на годината“ за 2020 г. бе изпълнена с много положителни емоции.

Запознанството ни с Мария за пореден път доказа от какво значение е мисията, която сме приели за своя – обединение на младежите в будно гражданско общество.

Събитието се реализира като част от проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.