logo

Обучение на екипа – "Преходът между детството и младостта и ролята на възрастния в него"

На 16 април за образователният екип на ОП „Младежки център Пловдив“ бе проведено целодневно обучение на тема "Преходът между детството и младостта и ролята на възрастния в него“. Екипът се докосна до  професионалният опит на двамата обучители - психотерапевтите Иван Павлов и Валентина Маринова.

Това, което обедини екипът и обучителите бе  истинското значение на работата с младежи - не само постигането на „идеалната“ цел, а самият процес и взаимодействието, за да се удовлетворят ефективно  нуждите на младите хора.
Този различен подход за работа с деца и младежи даде възможност на участниците да разберат по един нов, по-дълбок начин вътрешният емоционален свят на другите.

Обучението се реализира като част от проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.