logo

Първа среща по актуализиране на Стратегията за младежка политика на град Пловдив

Екипът на ОП „Младежки център Пловдив“ и експертът в сферата на младежките политики - Даниел Джинсов проведоха първата онлайн среща по повод актуализиране на Стратегията за младежка политика на гр. Пловдив. Събитието се радваше на голям интерес- включиха се активни младежи от ученическите и студентски съвети на града, неправителствени организации, представители на бизнеса и заинтересовани граждани. Присъстващите се запознаха с местната, националната и европейската стратегия за младежта, основни документи и статистически данни в областта и се засегнаха теми и предложения, които ще бъдат обсъдени по-конкретно на следващата среща. На този линк можете да изгледате запис от срещата: https://drive.google.com/…/198YM5hTfU7OBNuJLguwfCtOn…/view

Очаквайте скоро дата за втората среща.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.