logo

Среща на работна група за актуализиране на договора за сътрудничество на НММЦ

На 24 март 2021 г. се проведе среща на националната мрежа на младежките центрове във връзка с актуализиране на договора за сътрудничество между центровете. В нея взеха участие представители на младежките центрове в Пловдив, Стара Загора, Добрич, Враца, както и тези от новосъздадените центрове от Габрово, Перник, Бургас и Монтана. На срещата бяха обсъдени възможностите за актуализиране и надграждане на договора за съвместна дейност на мрежата, за да може мрежата да продължи своята успешна работа в бъдещите проекти. В онлайн събитието взеха участие представители на Програма Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.