logo

Проведе се неформалната дейност „Ефективна комуникация“

На 14-ти април се проведе онлайн неформалната дейност „Ефективна комуникация“. По време на нея участниците получиха съвети как да подобрят комуникационните си умения. Тема бе и как ясно и точно да изразяват идеите и мислите си, като ги адаптират към конкретна ситуация, как да се научат да слушат и да разбират позицията и посланието, което представят събеседниците им. Участниците преминаха през забавни практически задачи и споделиха, че са прекарали приятно и са се запознали с нови интересни хора.

Неформалната дейност за младежи "Ефективна комуникация" се реализира като част от проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.