logo

Проведе се първият Национален онлайн форум за ученическо самоуправление

В периода 7-9 май ОП „Младежки център Пловдив“ бе партньор на първото по рода си събитие „Национален онлайн форум за ученическо самоуправление“, инициирано от Езикова гимназия „Иван Вазов“ и „Младежки съвет Пловдив“.

През погледа на ученици, студенти, учители, педагогически съветници, образователни експерти, юристи и представители на образователни институции и местната власт, бе разгледана основната тема на форума – ученическо самоуправление в средните училища и гимназии.

Освен обмяната на опит, добри практики, поглед върху развитието на младежкото участие в училищния живот от различни области на страната, в регионален, национален, европейски контексти, форумът даде нагледен пример за осъществяването на ефективен диалог между органите на местната власт и младежкото общество.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.