logo

Тридневна онлайн конференция „Roma Youth Conference“

3 дневното събитие Roma Youth Conference, организирано от младежкия департамент на Съвета на Европа се проведе в периода 7-9 април. Конференцията събра широка аудитория от заинтересовани страни от ромски и неромски произход в областта на младежта и правата на човека. Целта ѝ бе да подобри знанията за историята, културата и идентичността на ромите като фактор за засилване на социалното приобщаване и участието на младите хора от ромски произход. От страна на ОП „ Младежки център Пловдив“ участие взеха младежкият работник Калина Дамянова и медиаторите Николай Николов и Катя Кривчева.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.