logo

Работа на терен – мисия и призвание за нашите медиатори

От няколко месеца медиаторите на ОП „Младежки център Пловдив” ежеседмично участват в проекта „Мобилно училище Столипиново“. Той се провежда от 2018 година с  партниращите организации - АТД „Четвърти свят”, Детска архитектурна работилница и „Открити пространства“. Дейностите са фокусирани върху образователни инициативи чрез изкуство, наука и игра с деца и младежи в квартала. Целта на заниманията е да добият опит и способности за общуване извън тяхната общност, увереност в себе си, както и културен и социален капитал, които да им помогнат в бъдеще да преодолеят бариерите на изключване. Отвореният формат на неформално образование директно в общностите, където децата и младежите живеят, ангажирането на родителите и учителите от квартала, гарантират постигане на целта. Работилницата и постоянната работа на теренен на екипа позволяват да се поддържа контакт с деца и родители, които имат най-голяма нужда. Въвличат се местните в работата, за да се интегрират приоритетите и нуждите на общността, както и да се предаде опит и знание.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.