logo

Offline: Отново заедно

На 16 май 2021 г. в ОП „Младежки център Пловдив“ се проведе събитието „Offline: Отново заедно“, в което участие взеха част от членовете на „Младежки съвет Пловдив“.

Под формата на интервю образователният екип на центъра сподели своя опит за работата в екип, личната си мотивация за подкрепа на значими младежки каузи в сферата на неформалното образование.

В основната дейност бе представен биографично животът на Опра Уинфри, а участниците споделиха свои истории и преживявания за предизвикателствата, с които се сблъскваме, като всичко това се завъртя около една много важна и основна тема – значението на човешките права .

Срещата се проведе като част от проект „Младежки център Пловдив - мощен фактор за местно развитие“, реализиран по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.