logo

Информационна среща в ОУ "Стоян Михайловски", град Пловдив

В рамките на два дни образователният екип на центъра проведе информационна кампания с над 100 ученици от ОУ "Стоян Михайловски", град Пловдив. Срещата с всеки от класовете беше с цел запознаване с дейностите на центъра по проект „Младежки център Пловдив - мощен фактор за местно развитие“. Освен това младежките работници и медиаторите демонстрираха неформалния метод на образование като представиха дейност свързана с емоциите, тяхното изразяване и комуникацията между младите хора.

Информационната кампания е част от проект „Младежки център Пловдив - мощен фактор за местно развитие“, реализиран по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.