logo

Екипът на центъра проведе среща с ученици от СУ "П.Р. Славейков" в град Кричим

На 27 май се проведе информационна кампания и се направи проучване на нуждите и потребностите на 79 ученици от СУ „П.Р. Славейков“ в град Кричим. Екипите представиха центъра и дейностите, които се извършват по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ и възможностите на младите хора да се включат активно като участници в него.

Чрез прилагането на креативни методи, учениците бяха въведени в методиката на неформалното обучение. Екипът се допита до тяхното мнение като използва метода „Световно кафене“.  Те споделиха от какво според тях имат нужда младите хора от град Кричим, за да бъдат успешни и да се развиват, какви са трудностите и предизвикателствата, които срещат и какво биха искали да се случва в града им.

Информационната кампания, обученията и работата в региона са част от дейностите по проект „Младежки център Пловдив - мощен фактор за местно развитие“, реализиран по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.