logo

Среща на единайсетокласниците от Френска езикова гимназия „Антоан дьо Сент Екзюпери“ с екипа на центъра

На 02 юни екипът на центъра проведе информационна среща с младежи от единайсетите класове на Френска езикова гимназия „Антоан дьо Сент Екзюпери“ в град Пловдив. По време на срещата бяха представени дейностите, които се извършват по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ и плануваните  образователни програми и събития през месец юни.

Учениците бяха въведени в методиката на неформалното обучение, чрез прилагането на креативни методи, а всеки един представител на екипа бе избрал различен подход за представяне на центъра.

Информационната кампания е част от дейностите по проект „Младежки център Пловдив - мощен фактор за местно развитие“, реализиран по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.